Számos szokásunk, hagyományunk kopott ki a diákság emlékezetéből az elmúlt évtizedekben, melyeket a legtöbb hallgató ma már csak a balektudnivalókból vagy személyes kutatásai, utánajárása révén ismer — ha ismer egyáltalán. Ide tartoznak nagyrészt Steingrube Nakkösség hagyományai is.

Ez a szimbolikus “község” Selmecbánya magyaros érzelmű diákjaiból állt össze, akik — szemben az akkoriban megszűnt Burschenshaft német identitású tradícióival — magyar szellemben, a hazai falusi és kispolgári élet által ihletett szokásokat vettek fel. Tréfáikba gyakran építették be a folklór elemeit, és mókás megmozdulásaiknak, írásaiknak állandó eleme volt a már-már komikusan erőltetett magyaros tájszólás. A Nakkösség 1947-es* megszűnése után ezek a hagyományok nagyrészt eltűntek, vagy komoly változásokkal olvadtak be többi hagyományunkba ma ismert formájukban.

Ma már nem járják Bakterok a testvérvárosok kocsmáit, a költözködés sem több ingóságaink egyik helyről másikra szállításánál, és a “steingrubei pógárok” talán legnagyobb ünnepe, a gyesznótoros Czé-czó sem a régies, élőzenés mulatozási formában maradt fenn. Ezek közé az elfeledett hagyományok közé tartozott az Ördögűzés, melyet minden évben Újév táján ejtettek meg a kösségi pógárok elöljárói, nevezetesen a Plébánatos, a Káplány, a Feőpenna, a Kántor és a Bakterek, akik a pógárok lakásait minden gonosztól, szellemtől játékos keretek között megszabadították.

A csintalan diákok természetesen csavartak egy keveset az exorcizálás egyébként módfelett unalmas tudományán, így az áldozati tömjén helyére pipadohány került, az ajtóra maga a Feőpenna véste fel az átkokat megtörő jelet monogramjával együtt, a hivatalos szertartás után pedig a jelenlévők kisebb mulatság keretein belül köszönték meg a rossz lelkek kiűzését.
Idén ( a Kőhattyú felhívására ) sok évnyi kihagyás után igyekeztünk feltámasztani ezt a szokást. Több albérletbe és kollégiumba is ellátogattunk, ahol némi “szent nedű” és elszórt pipadohány segítségével igyekeztünk véget vetni a soproni kísértetek munkájának. A járványhelyzetre való tekintettel idén a Nakkösség “Emberdoktora” is a csapattal tartott, hogy segítsen a mindannyiunk életét beárnyékoló Koronavírust is kiűzni a kollégistákból (némi Fütyülős vakcina segítségével).

Hallgatótársaink részéről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és habár sokan nem ismerték, kifejezetten viccesnek tartották ezt az elfeledett szokást. Reméljük, hogy az “újjáélesztés” ezzel nem szakad meg, és jövőre is sor kerül a soproni démonok ilyesfajta meghurcolására.


A résztvevők:
Kántor: Csaba Dániel a. Rocker
Emberdoktor: Dreilinger Vanessza Maja a. Kicsi Kuvik
Feőpenna: Szatai Máté a. Kereplő
Plébánatos: Ragadics Péter a. Kicsi Logger

írta: a. Kicsi Logger

*Eddigi információink alapján ez a dátum helyes, de lehet, hogy később is voltak újraélesztési kísérletek.