ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az http://kohattyu.hu/jatekok/ címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 1. Üzemeltetői adatok:
 • egyéni vállalkozó
 • Székhely:
 • Adószám:
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: joszerencsetkohattyu@gmail.com
 • nyilvántartási száma:
 • Számlaszám: OTP.:

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

– könyv

– játékáru

– emlék- és ajándéktárgy

– használtcikk

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 1. Rendelési információk

A megjelenített termékek online rendelhetőek meg, a Magyar Posta által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. Ez csak előre egyeztetett esetekben lehetséges, az üzemeltető a személyes átvétel elfogadására nem kényszeríthető.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a termék teljes árát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt. Webáruházunkban böngészhet a Megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített e-mail címen (joszerencsetkohattyu@gmail.com ) vagy az oldalhoz tartozó facebook oldalon https://www.facebook.com/kohattyu/ szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete

 1. Kiválasztja a Webáruházban vagy más felületen a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket. Leellenőrzi azok árát és a szállítási feltételeket.
 2. Vásárlási szándékát üzenetben jelezze az üzemeltető felé a joszerencsetkohattyu@gmail.com e-mail címen, vagy az erre kialakított űrlapon vagy a https://www.facebook.com/kohattyu/ oldalon facebook üzenetben. Tüntesse fel a számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím) és a vásárolni kívánt terméket vagy termékek névvel és mennyiséggel együtt leírva, valamint e-mail címét.
 3. Email-es megrendelést követően a rendelés visszaigazolásáról e-mailt kap (feldolgozást követően), mely tartalmazza a rendelés adatait, a fizetendő összeget és a szükséges bankszánlaszámot és adatokat. A kiszállításra a banki utalás megérkezése után kerül sor.
  (Előre egyeztetett személyes átvétel esetén is előre utalás után van lehetőség. Személyes átvétel biztosítására az eladó nem kötelezhető.)
 4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása 2 munkanapon belül megtörténik. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében maximum 10 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzéstől függően külön egyeztetés szükséges. Teljesítés alatt az áru postára adása értendő.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges meghibásodása miatt, mely a postai szállítás alatt történik. Az üzemeltető az árut kézbesítettnek tekinti, amennyiben a posta sikeres kézbesítést közöl.

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámot és a további információkat, amely alapján hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel postán a terméket (bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg).
 • Személyes átvétel esetén a kézbesítő személynek a megrendelt terméket a csomag átvételekor készpénzben kell kifizetni.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza vagy a megadott e-mail címre küldjük pdf formátumban. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Szállítás díjszabása

 • A házhoz szállítás díja a posta aktuális díszabása alapján
  https://www.posta.hu/postai_dijak

Az üzemeltető az árut kézbesítettnek tekinti, amennyiben a posta sikeres kézbesítést közöl. 

 1. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számitott 10 munkanap a teljesítés határideje, mely a postán történő feladást vagy a személyes kézbesítést jelenti. A küldemény célba érkezése a posta aktuális kézbesítési határidejétől függ.

 1. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a Magyar Posta kézbesíti. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a küldeményt fogadni tudják vagy csomagelhelyezésre van lehetőség.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges meghibásodása miatt, mely a postai szállítás alatt történik. Az üzemeltető az árut kézbesítettnek tekinti, amennyiben a posta sikeres kézbesítést közöl.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

 1. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál
 1. Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott terméket közvetlenül az üzemeltető címére küldheti vissza. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!  Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

 1. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint

 1. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető és annak alkamazottjai vagy megbízott adatkezelői a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezelik, és nem adják ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára pl. a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése esetenként szükséges lehet.. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.