Jó szerencsét!
Rövid írás hallottak napjára:

Mikor Selmecbányán járunk, látogassuk meg elődeink végső nyughelyét is. Firmaként mutassuk meg e helyeket a balekságnak!

Selmecbányán és környékén tizenkét temető található, ebből
háromban találunk az Akadémiához kapcsolódó sírokat.
Mindhárom temető a Hegybányai-kapu környékén fekszik.
– az egykori római katolikus temető
– az alsó evangélikus temető
– felső evangélikus temető (más néven úri temető)

Szomorú arról hallani, mikor egy Selmeci hétvége szervezői és résztvevői évről évre kevesebb tudást tudnak átadni a fiatalabb nemzedéknek! Tegyünk ez ellen! Kérdezzünk öreg Firmákat és kutassunk mi magunk is!

Az is bátorítandó kezdeményezés, mikor a soproniak pl. a Szent Mihály temetőben felkeresik az Alma Mater neves tanárait, diákjait és hőseit ebben az időszakban.

forrás: Kőhattyú

A képen Péch Antal sírja látható.
( PÉCH ANTAL (1822—1895)
Nagyváradon született, a selmeci Akadémiát 1842-ben vé­gezte el. Ezután kincstári szolgálatba lépett, majd poroszországi
bányáknál dolgozott. 1873-tól miniszteri tanácsosi
rangban a selmeci bányakerület igazgatója volt. A Bányá­szati és Kohászati Lapok megindítója, az első magyar nyelvű
bányászati és kohászati műszótár kiadója. A Magyar
Tudományos Akadémia tagjai közé választotta. Javaslatára vezették be a ,,Jó szerencsét” köszöntést a bányászatban és kohászatban.)

Jó szerencsét!